Jan Fång

Google Analytics
Expert inom Google Analytics 360.

Data engineering
Data pipelines i Apache Airflow.

Data warehouses
Datawarehouse i Google BigQuery.

Maskininlärning
Maskininlärning i Google Cloud AI Platform.

Visualisering
Visualisering av data i Tableau och Google Data Studio.

Data science
Data science i t.ex. Python, Jupyter.

http://linkedin.com/in/janfang

Kontakta mig

Ditt namn

Din e-post

Ditt meddelande